Uslovi korišćenja

Plaćanje

Karticama

Uskoro.

Pouzećem

Svoju online porudžbinu možete platiti gotovinom kuriru prilikom preuzimanja porudžbine.

Direktnom Transakcijom

Svoju online porudžbinu možete platiti Direktnom Bankovnom Transakcijom.
Primalac: POLAKO. (Aleksandar Vanka PR Progar)
Broj računa: 265-1100310084622-32
Poziv na broj: Broj vaše porudžbine.
Plaćanje nije moguće u stranoj valuti.

Virmanski

Svoju online porudžbinu možete platiti virmanski. Potrebno je da izaberete način plaćanja virmanski. Plaćanje nije moguće u stranoj valuti.
Nakon što vaša uplata bude registrovana (uobičajeno sledećeg radnog dana), vaša roba sa pripadajućim računom će biti poslata na adresu koju ste naveli.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
Hvala Vam na razumevanju.

Informacije o dostavi

Dostava

Direktnu dostavu vršimo u saradnji sa kurirskim službama Yandex i Wolt. Možete izabrati EKSPRES DOSTAVU ili ZAKAZANU DOSTAVU.
Cena usluge dostave je besplatna za sve porudžbine vrednosti veće od 5.000,00 dinara bez obzira na vrstu dostave. Detaljije informacije možete pronaći na stranici dostava.

Problemi sa dostavom porudžbine

Ako se desi da nismo u mogućnosti da izvršimo dostavu jer na adresi u dogovoreno vreme nema nikog ko bi mogao da preuzme poručenu robu, roba će biti vraćena u našu prodavnicu, a Vaš račun će biti zadužen
Ukoliko osoba kojoj se šalje na poklon naš proizvod ne želi da primi vaš poklon prilikom dostave, kurir će porudžbinu vratiti u našu radionicu, a Vaš račun će biti zadužen za pun iznos porudžbine i dostave. Porudžbina će se smatrati realizovanom.

Informacije o reklamacijama

Reklamacije

Kontakt telefon za sve reklamacije i informacije je 069/52-10-405.
Adresa elektronske pošte za reklamacije je: info@polako.rs

Uslovi reklamacije

Ukoliko niste zadovoljni našom uslugom ili proizvodom, molimo da nas kontaktirate putem elektronske pošte najkasnije 4 sata nakon dostave. Reklamacije primamo samo ako nam uz pisani opis dostavite i slike i/ili video snimak problema na koji ste naišli. Reklamirani proizvod mora biti slikan u zatečenom stanju, nikako pola konzumiran. Zaposleni u Aleksandar Vanka PR Progar koji su zaduženi za reklamacije, dužni su da vam odgovore najkasnije 48h po prijemu vaše elektronske pošte. Ukoliko ustanovimo da vaša reklamacija ima osnova, Aleksandar Vanka PR Progar će vam zameniti robu ili, ukoliko artikal više nemamo u ponudi, izvršiti povraćaj sredstava.

Zamena robe

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.
Robu koju želite da reklamirate možete ostaviti lično u prodajnom objektu POLAKO., Aleksandar Vanka PR Progar, Antifašističke Borbe 37, Blok 22, Beograd.
Ukoliko niste u mogućnosti da robu donesete lično, povrat robe se vrši preko kurirske službe na naš trošak a prijava ide u jednostavna tri koraka:
1. Pošaljite Vaš zahtev našem operateru na adresu: info@polako.rs
Obavezno navedite sledeće podatke:
-ime i prezime
-e-mail adresu
-broj fakture ili gotovinskog računa koji ste dobili sa robom
-poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije
2. Artikle namenjene za povrat adekvatno spakujte kako ne bi došlo do oštećenja u transportu.
3. Nakon što oštećena roba stigne u naše prostorije i provere opravdanosti reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na vašu adresu.
Zamena oštećenog artikla ide na trošak Aleksandar Vanka PR Progar i vrši se preko odgovarajuće kurirske službe.
Ukoliko artikal više nemamo u ponudi, biće izvršen povraćaj sredstava.

Uslovi povraćaja sredstava

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Aleksandar Vanka PR Progar je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, MasterCard i Maestro metoda plaćanja, što znači da će institucija na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Uslovi privatnosti

Zaštita privatnosti

U ime Aleksandar Vanka PR Progar obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Aleksandar Vanka PR Progar (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan o promeni obavestiti Aleksandar Vanka PR Progar. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, Aleksandar Vanka PR Progar ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Institucija.
Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Prava i obaveze potrošača

Obaveštenje o pravima i potrebama potrošača

Prodavac je dužan da potrošača (kupca) upozna sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznosti zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora.
Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. S toga će potrošača svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti potrošača smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Saobraznost se daje isključivo na ispravnost robe a ne na njenu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve potrošača u okviru deklarisanih tehnickih mogucnosti propisanih od strane proizvođača. Od potrošača se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.).
Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret potrošača. Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom potrošača ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.
Sve dodatne informacije Potrošač može dobiti pozivajući telefon 069/52-10-405 svakog radnog dana od 10h do 16h ili slanjem poruke na e-mail: info@polako.rs

POLAKO.

Informacije o firmi

Pun naziv: Aleksandar Vanka PR Progar

Adresa: Antifašističke Borbe 37, Blok 22

PIB: 114173454

MB: 67376153

E-mail: info@polako.rs

Aleksandar Vanka PR Progar nije u sistemu PDV-a.